Individuals — Schmidt/Schmidt (Schmid)/Schmidt (Schmit)/Schmidt (Schmitt Schmit)/Schmidt (Schmítt Schmit)/Schmidt (Schmitt Schmitz)/Schmidt (Schmitt)/Schmidt (Schmitz)/Schmidt (Thomas)

Individuals with surname Schmidt/Schmidt (Schmid)/Schmidt (Schmit)/Schmidt (Schmitt Schmit)/Schmidt (Schmítt Schmit)/Schmidt (Schmitt Schmitz)/Schmidt (Schmitt)/Schmidt (Schmitz)/Schmidt (Thomas)